Reviews

28. říjen 2018: Slavnostní koncert ke 100. výročí založení republiky ve Velkém sále Zámku Holešov, Holešov.info

Skladby českých velikánů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Josefa Suka přednesla Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Pětašedesátičlenné těleso, jaké tento sál ještě nehostil, dirigovala křehká Nikol Kraft. Publikum oslnila svou silou i něhou, se kterou filharmonii vedla. Večer to byl vskutku ženský, protože dalšími mimořádnými ženami se staly sólistky – Michaela Fukačová na violoncello a Ivana Kovalčíková na housle. Holešov zažil krásný a výjimečný večer, který uzavřel den oslav století republiky. Koncert souběžně natáčel Český rozhlas.

Dana Podhajská

 

Křehká, přesto energická žena za dirigentským pultem – Nikol Kraft, Hudební rozhledy 05/17 (pdf)

Hudební rozhledy 05/17

„Prosazování žen v dosud mužských profesích není nikde snadné. Sice Brno už jednu dirigentku světu dalo, ale Vítězslava Kaprálová před sto léty moc příležitostí k dirigování nedostala. Navíc byla válka, která se podepsala i na jejím krátkém životě. Nikol Kraft, letošní absolventka dirigování na Hudební fakultě JAMU v Brně, měla ještě před ukončením studií u Jana Zbavitele za sebou významné zkušenosti. V Národním divadle v Praze nastudovala Orffovy opery Měsíc a Chytračka, v Brně se podílela na nastudování oper Tosca, Její pastorkyňa a Liška Bystrouška a na opeře Ivo Medka Alice in Bed. Spolupracovala také se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, s Filharmonií Brno a dalšími orchestry. Vedle JAMU vystudovala také hudební vědu na Karlově univerzitě a absolvovala několik zahrani

čních stáží.
Ke spolupráci na absolventském koncertě, který se odehrál 24.3. v Besedním domě v Brně, přizvala Moravskou filharmonii Olomouc a pěvecký sbor VUT v Brně Vox Iuvenalis. V rámci spolupráce s pražskou HAMU se na koncertě také představil trumpetista 5. ročníku Jakub Doležal, pro něhož to byla generálka na jeho nastávající absolventské vystoupení v Praze.
Besední dům je prostorově vhodný spíš pro komorní hudbu, jeho krásný sál má pódium, které lze variovat a v tomto případě bylo potřeba přidat několik praktikáblů navíc, neboť Moravská filharmonie přijela do Brna v symfonickém obsazení. Smíšený sbor už musel zpívat z balkonu, postaveného po obou stranách varhan. Toto řešení se ukázalo být velmi zajímavé a zvuk sboru byl zcela kompaktní s orchestrem a vokály se dobře nesly do sálu.
(…)
Závěrem byl publiku nabídnut bonbónek, Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Z Nového světa“. Jestli se posluchač na základě skladby programu, ve kterém byla zastoupena jak hudba klasicistní, tak soudobá a romantická, ptal sám sebe, ke kterému druhu dirigentka inklinuje, tady našel jednoznačnou odpověď. Nebála se, že jde o romantickou skladbu, a dala jí neobvyklý romantický výraz. Šla za hranice obvyklé interpretace, kontrasty dynamiky i agogiky umocnila rubaty, která normálně ve frázích neuslyšíme. Zejména si vychutnala Largo, ale i poslední Allegro con fuoco, které mělo v závěru promyšlený a postupný nárůst až do vyvrcholení s tympány a s následným něžným pianovým závěrem. Nikol Kraft se na svém absolventském koncertě uvedla jako energická a přemýšlivá umělkyně, která ví, co chce a nebojí se použít i neotřelé výrazové prostředky k tomu, aby vystavěla přesvědčivý zvukový výraz. Že umí vést a inspirovat orchestr, dokázal výborný výkon Moravské filharmonie Olomouc, která přes omezující a extrémní zvukové podmínky v Besedním domě předvedla skvělý výkon.“

Karla Hofmannová

Dvořák: Symfonie č. 8, Filharmonie Brno 2016

„Dávala ta tempa pěkně našpicovaně, tudíž obohatila symfonii o dramatický moment a posunula interpretaci mimo obvyklou konvenci. Připomnělo mi to Berlínské filharmoniky s Herbertem Karajanem na Pražském jaru asi před 40 lety. A dobře se na ni dívá. Těmi gesty nemaluje, ale žije jimi.“

Bohuš Zoubek, emeritní ředitel Filharmonie Brno

The Cunning Little Vixen:  Opernwelt 2015 (pdf)

„Mnohdy je dorost lepší než staří mazáci. Brněnská JAMU přispěla strhující komorní úpravou »Lišky Bystroušky«, která nijak nezaostávala za inscenací hostujícího pražského Národního divadla (přesvědčivá Alžběta Poláčková jako Liška), dirigované Jindrou a režírované Ondřejem Havelkou: mladičká Nikol Kraft prokázala za pultem své mimořádné nadání, David Kříž inscenoval brilantně a ve stopách Felsensteina. Marta Reichelová zpívala Lišku nádherně lyrickým koloraturním sopránem a s fascinujícím jevištním ztvárněním. Už samo arte povera minimalistických kostýmů, které ono zvířecí naznačovalo pouze parukami, ale díky pohybové režii bylo věrohodné, předčilo luxus státního divadla…“

„(…) Young Nikol Kraft, behind the conductor desk, has approved her remarkable talent, David Kříž staged brilliantly and in the Felsenstein way. Marta Reichelová sang the Vixen by wonderfully lyrical coloratura soprano and with fascinating stage interpretation. Even arte povera of the minimalist costumes, indicating the animal only by wigs, but still such genuine thanks to the choreography, surpassed the luxury of a state theatre (…)“

„(…) Die blutjunge Nikol Kraft bewies am Pult ihre auβerordentliche Begabung, David Kriz inszenierte brilliant und auf den Spuren Felsensteins. Marta Reichelová sang das Füchslein mit wunderbar lyrischem Koloratursopran und faszinierender Bühnenpräsenz. Allein schon die arte povera der minimalistischen Kostüme, die das Tierhafte nur durch Perücken andeutet, aber in der Bewegungsregie glaubhaft macht, übertraf den Staatstheater-Luxus (…)“

Dietmar Polaczek