My Articles

Kraft, Nikol: Estetické postoje Rafaela Kubelíka ve světle mnichovských pramenů, diplomová práce, FF UK, 2014.

Kraft, Nikol: Rafael Kubelík – profil na webu ČRo.

Kraft, Nikol: Rafael Kubelík: A Portrait, Czech Music Quarterly, roč. 3, 2013.

 

 

English

Kraft, Nikol: Rafael Kubelík´s aesthetic preferences in the light of the Munich sources, dissertation, FF UK, 2014.

Kraft, Nikol: Rafael Kubelík – a portrait.

Kraft, Nikol: Rafael Kubelík: A Portrait, Czech Music Quarterly, roč. 3, 2013.