Reviews

Petr Nouzovský a Miroslav Sekera excelovali v Mariánských Lázních, Marta Ulrychová, Hudební rozhledy 7.6.2022

“(…) Příjmení Kraft se na plakátě objevilo dvakrát, jednak v souvislosti se skladbou,  jednak ve spojení s Nikol Kraft, jednou ze čtrnácti finalistek celosvětové soutěže žen za dirigentským pultem. Také tato dirigentka prokázala, že žena řídící symfonický orchestr se svým výkonem může rovnat mužským protějškům. Pod její taktovkou zazněla kromě koncertu jejího předka předehra k opeře Josefa Haydna Život na měsíci  Beethovenova Symfonie č. 2, D dur, op. 36. Orchestr ji sehrál v domácím obsazení na velmi dobré úrovni. Dramaturgie koncertu nebyla náhodným výběrem, ale poukázala na dílo dvou hudebních velikánů, s nimiž Krafta – coby uznávaného virtuóza a skladatele – pojilo nezištné přátelství.”


Concert with the Moravian Philharmonic Orchestra, Karla Hoffmanová, Hudební rozhledy 05/2017

Nikol Kraft se na svém absolventském koncertě uvedla jako energická a přemýšlivá umělkyně, která ví, co chce a nebojí se použít i neotřelé výrazové prostředky k tomu, aby vystavěla přesvědčivý zvukový výraz. Že umí vést a inspirovat orchestr, dokázal výborný výkon Moravské filharmonie Olomouc, která přes omezující a extrémní zvukové podmínky v Besedním domě předvedla skvělý výkon.


The Cunning Little Vixen:  Opernwelt 2015, Dietmar Polaczek, Opernwelt 2015

“(…)  Young Nikol Kraft, behind the conductor desk, has approved her remarkable talent, David Kříž staged brilliantly and in the Felsenstein way. Marta Reichelová sang the Vixen by wonderfully lyrical coloratura soprano and with fascinating stage interpretation. Even arte povera of the minimalist costumes, indicating the animal only by wigs, but still such genuine thanks to the choreography, surpassed the luxury of a state theatre (…)”

“Mnohdy je dorost lepší než staří mazáci. Brněnská JAMU přispěla strhující komorní úpravou »Lišky Bystroušky«, která nijak nezaostávala za inscenací hostujícího pražského Národního divadla (přesvědčivá Alžběta Poláčková jako Liška), dirigované Jindrou a režírované Ondřejem Havelkou: mladičká Nikol Kraft prokázala za pultem své mimořádné nadání, David Kříž inscenoval brilantně a ve stopách Felsensteina. Marta Reichelová zpívala Lišku nádherně lyrickým koloraturním sopránem a s fascinujícím jevištním ztvárněním. Už samo arte povera minimalistických kostýmů, které ono zvířecí naznačovalo pouze parukami, ale díky pohybové režii bylo věrohodné, předčilo luxus státního divadla…”

“(…) Die blutjunge Nikol Kraft bewies am Pult ihre auβerordentliche Begabung, David Kriz inszenierte brilliant und auf den Spuren Felsensteins. Marta Reichelová sang das Füchslein mit wunderbar lyrischem Koloratursopran und faszinierender Bühnenpräsenz. Allein schon die arte povera der minimalistischen Kostüme, die das Tierhafte nur durch Perücken andeutet, aber in der Bewegungsregie glaubhaft macht, übertraf den Staatstheater-Luxus (…)”